ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ
 
Κοινοτικό Συμβούλιο
 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολύστυπου της Επαρχίας Λευκωσίας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο : Νίκος Αργυρίδης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99573352
   
Ονοματεπώνυμο : Ανδρέας Ν. Ιωάννου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99641565
 
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο : Χάρης Χαριλάου
 
Ονοματεπώνυμο : Κυριάκος Αντωνίου
 
Ονοματεπώνυμο :
Ανδρεας Γ. Ιωάννου