Κριτήρια φορολογίας 2022

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του  λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του Περί Κοινοτήτων Νόμων, Άρθρο 83(ιζ), των περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί Κανονισμοί) των Κοινοτικών Συμβουλίων, του Περί Κοιμητηρίων( Ταφή και Εκταφή) Νόμου και του Περί Σκύλων Νόμου, αποφάσισε όπως τα ακόλουθα κριτήρια εφαρμοστούν για την επιβολή φορολογιών για το 2022.

1. Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων

 • Νοικοκυριό με δύο ή περισσότερους μόνιμους κατοίκους €65
 • Νοικοκυριό με ένα μόνιμο κάτοικο €45
 • Όλες οι κατοικίες οι οποίες έχουν χρήση ως εξοχικές €45 ευρώ
 • Κατοικίες οι οποίες διατηρούν περισσότερα καταλύματα επιβαρύνονται με  επιπρόσθετο ποσό €25 ανά κατάλυμα.
 • Μικρές βιοτεχνίες, καταλύματα, υποστατικά, καφενεία, σωματεία, κ.α., επιπρόσθετη χρέωση η οποία κυμαίνεται από €30-60

2. Φορολογία Σκύλων

 • Επιβολή φορολογίας σκύλων:  €20 ανά σκύλο

3. Φορολογία Κοιμητηρίου

 • Επιβολή φορολογίας κοιμητηρίου σε όλους τους κατοίκους €5 – €10.

4. Φορολογία Κοινοτικών Υπηρεσιών

 • Ενήλικα άτομα που εργάζονται και διαμένουν με τους γονείς τους θα φορολογούνται με €40 Κοινοτικές Υπηρεσίες
 • Καμία φορολογία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €150
 • Η Φορολογία των Κοινοτικών υπηρεσιών θα καθοριστεί ως ακολούθως:

Κλιμακωτή φορολογία σύμφωνα με την αξία της ακίνητης περιουσίας των ιδιοκτητών με τιμές 2021 σε όσους υπάρχουν τα απαιτούμενα στοιχεία(ταυτότητα, διεύθυνση) ως εξής:

 • Αξία ακίνητης περιουσίας από  1-10000    € 10
 • Αξία ακίνητης περιουσίας από €10001 – €20000, €20 ως Κοινοτικές Υπηρεσίες
 • Αξία ακίνητης περιουσίας από €20001 – €50000, €30 ως Κοινοτικές Υπηρεσίες
 • Αξία ακίνητης περιουσίας από €50001 – €100000, €40 ως Κοινοτικές Υπηρεσίες
 • Αξία ακίνητης περιουσίας από  €100001 και άνω €50 ως Κοινοτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον φορολογία όλων των ιδιοκτητών που διατηρούν κατοικία στην κοινότητα που βρίσκεται σε λειτουργήσιμη κατάσταση και στην οποία υπάρχει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή και σύνδεση με το δίκτυο της υδατοπρομήθειας ως εξής:

 • Νοικοκυριό με δύο ή περισσότερους μόνιμους κατοίκους να φορολογείται με επιπλέον κοινοτικές υπηρεσίες €50
 • Νοικοκυριό με ένα μόνιμο κάτοικο να φορολογείται με επιπλέον κοινοτικές υπηρεσίες €30
 • Όλες οι κατοικίες οι οποίες έχουν χρήση ως εξοχικές να φορολογούνται με επιπλέον κοινοτικές υπηρεσίες €40

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να υποβάλει ένσταση για την φορολογία που του επιβλήθηκε από το Κοινοτικό συμβούλιο, μπορεί να το πράξει εντός 14 ημερών μετά την κοινοποίηση της φορολογίας, με σχετική επιστολή προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, 1458 Λευκωσία.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος καθυστερήσει να πληρώσει την επιβληθείσα φορολογία εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα επιβαρύνεται με πρόσθετο ποσό 10% επί του συνολικού ποσού.

Επισημαίνεται επίσης ότι, στην περίπτωση κατά την οποία οι φορολογούμενοι δεν έχουν απάντηση στην ένσταση τους πριν την λήξη της προθεσμίας που έθεσε το Κοινοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να πληρώσουν τη φορολογία για να αποφύγουν την επιβολή της πρόσθετης επιβάρυνσης.. Η έκβαση τυχόν ένστασης είναι ανεξάρτητη από την επιβολή της πρόσθετης επιβάρυνσης. Σε περιπτώσεις δε που μετά από εξέταση ένστασης μειώνεται το ποσό της επιβληθείσας φορολογίας και ο φορολογούμενος έχει ήδη καταβάλει την επιβληθείσα φορολογία, τότε το Κοινοτικό Συμβούλιο θα διευθετεί την επιστροφή του ανάλογου ποσού μείωσης.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυστύπου
Νοέμβριος 2022

Αιμοδοσία 13/8/2022

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολυστύπου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 13/8/22 και ώρα 7:00μ.μ. – 9:00μ.μ στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυστύπου

Χοροεσπερίδα στον Πολύστυπο 15/8/2022

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολυστύπου μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών του εκδηλώσεων διοργανώνει τον χορό του Φυντουκιού που θα πραγματοποιηθεί στις 15/08/2022 στην Κοινότητα μας.

Στόχος του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι η ανάδειξη της Κοινότητας μας, η σύσφιξη των σχέσεων με τους αποδήμους μας και με τις γειτονικές Κοινότητες.

Ο Χώρος διεξαγωγής της Ετήσιας Χοροεσπερίδας θα είναι στην Πλατεία δίπλα από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και ώρα έναρξης στης στις 8:30 μ.μ.

Το τμήμα του δρόμου Πολυστύπου – Άλωνας από την αρχή της οδού Γρίβα Διγενή μέχρι και την Κρυάβρυση θα παραμείνει κλειστό από τις 8:30 μ.μ. ( Δευτερά 15 Αυγούστου 2022 ) μέχρι τις 02:00 π.μ. ( Τρίτη 16 Αυγούστου, κατόπιν εξασφάλισής σχετικής άδειας.

Για καλύτερο συντονισμό όπως και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, απαραίτητα παρακαλείστε όπως κάνετε τις κρατήσεις σας.

Η Ετήσια χοροεσπερίδα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κυρίου Κώστα Καδή, τον οποίον Ευχαριστούμε θερμά .

Ευχαριστούμε θερμά και τους χορηγούς μας που είναι συνέχεια δίπλα μας και αποδεχόμαστε την οποιαδήποτε άλλη χορηγία για κάλυψη του κόστους διεξαγωγής τις Χοροεσπερίδας μας.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην ετήσια χοροεσπερίδα ΄΄ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΄΄ της Κοινότητας μας , για να περάσουμε μια όμορφη βραδιά με ζωντανή μουσική, φαγητό, Ποτό , και πολύ χορό .

Για πληροφορίες και ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Κοινοτικού Συμβουλίου 22 65 21 20 μέχρι την Τετάρτη 10/08/2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 17/07/2022

Αιμοδοσία στο Πολύστυπο 19/8/2021

Το κοινοτικό συμβούλιο Πολύστυπου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία εις μνήμη του Κούλη Αργυρού στα κοινοτικά γραφεία στις 19/8/2021 ημέρα Πέμπτη από τις 7:00μμ – 9:00μμ.

Παρακαλείσθε όλοι όπως τιμήσετε την εκδήλωση δια της παρουσία σας . Θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα από το υπουργείο Υγείας σύμφωνα με την πανδημία.

Προσφορά για ενοικίαση του κοινοτικού πάρκου στον Πολύστυπο για 3 έτη (μέχρι 27/12/2020)

Tο Φεστιβάλ Ξαρκής ξανά στον Πολύστυπο 9-16 Αυγούστου 2020

Σε συνέχεια της περσινής μας πετυχημένης διοργάνωσης του προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών και του Φεστιβάλ Ξαρκής, σας ανακοινώνουμε ότι στις 9-16 Αυγούστου 2020, θα είμαστε ξανά στον Πολύστυπο για ένα διευρευνητικό/πολιτιστικό πρόγραμμα φιλοξενίας της ομάδας του Ξαρκής. Πρόκειται για ένα εναλλακτικό πρόγραμμα καλλιτεχνών και μια διοργάνωση μικρής κλίμακας (υπο την μορφή παράλληλων συμμετοχών = multi-residency) διάρκειας 7 ημερών, το οποίο θα αποτελείται εξ’ολοκλήρου από μέλη της ομάδας Ξαρκής.

Με αυτή την δραστηριότητα, στοχεύουμε:

 • στην (επιτόπια) εμβάθυνση της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας σε συνδυασμό με έρευνα στο θέμα της αποικιοκρατίας στην περιοχή.
 • στην ενδυνάμωση της σχέσης μας με τους ανθρώπους του χωριού και
 • στην εξέλιξη των δράσεων μας μέσω εποικοδομητικού διαλόγου με μέλη της τοπικής κοινότητας και συμβούλους του ξαρκής.

Καλείστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα μας και μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο +357 97676011.

Η προετοιμασία των δράσεων μας θα γίνεται στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. Σημειώνουμε ότι η μάσκα θα είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στους κλειστούς χώρους όπου θα δραστηριοποιούμαστε. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα τηρούνται όλα τα μέτρα απόστασης και τα πρωτόκολλα.

Αιμοδοσία στον Πολύστυπο 27/8/2020

Το κοινοτικό συμβούλιο Πολύστυπου διοργανώνει αιμοδοσία στα κοινοτικά γραφεία στις 27/8/2020 ημέρα Πέμπτη από τις 7:00μμ – 9:00μμ.

Παρακαλείσθε όλοι όπως τιμήσετε την εκδήλωση δια της παρουσία σας . Θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα από το υπουργείο Υγείας σύμφωνα με την πανδημία.

Ανακοίνωση για καλοκαιρινές εκδηλώσεις στον Πολύστυπο

Όλες οι εκδηλώσεις που αφορούν το καλοκαίρι του 2020 που πραγματοποιούνται στην κοινότητα μας , αναβάλλονται σύμφωνα  με τις οδηγίες του κράτους λόγο της πανδημίας

Μεταφορά κατοίκων στην τράπεζα της Κυπερούντας στις 15/4/2020

Ο ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ σε συνεργασία με το Κ.Σ. ΑΛΩΝΑΣ – ΛΑΓΟΥΔΕΡΩΝ – ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑΣ, έχουν διευθετήσει, τηρώντας ΑΥΣΤΗΡΑ το πρωτόκολλο υγείας, να μεταφερθούν όσοι μόνιμοι κάτοικοι ενδιαφέρονται να κάνουν ανάληψη μετρητών από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην Κυπερούντα. Έγινε συνεννόηση με τους υπεύθυνους της Τράπεζας στην Κυπερούντα για να τύχουν της ανάλογης εξυπηρέτησης.

Η μεταφορά θα γίνει την Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου με λεωφορείο, πλήρως απολυμασμένο και οι επιβάτες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν του 30% της χωρητικότητας του. Σε όσους θα επιβιβάζονται θα δοθούν γάντια και μάσκες προσώπου μιας χρήσης και θα υπάρχει υγρό απολυμαντικό με το οποίο θα πρέπει κατά την αποβίβαση και επιβίβαση στη Κυπερούντα, να απολυμάνουν τα χέρια τους.

Η πρώτη επιβίβαση θα γίνει στις 07:50 από Πλατανιστάσα.

Απαραίτητα θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Β το οποίο θα προμηθευτούν από τον ανάλογο Κοινοτάρχη.

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολυστύπου ζητά προσφορές για την ενοικίαση/ εκμετάλλευση καφεστιατορίου στο Κοινοτικό Πάρκο “Λαούδα”. Το υποστατικό διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται ένας επαγγελματίας για την πλήρη και σωστή λειτουργία του.

Η περίοδος  της σύμβασης είναι πενταετής με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα πέντε έτη. Η προσφορά πρέπει να αφορά στο ποσό ενοικίου για κάθε έτος της πενταετούς σύμβασης. Η Έναρξη της ενοικίασης είναι η 1η Απριλίου 2020.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες να απευθύνονται προς το Κοινοτικό Συμβούλιο και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται έξω από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. της 22ας Μαρτίου.

Στους φακέλους πρέπει να γράφονται οι λέξεις:

Προσφορά για την ενοικίαση εκμετάλλευσης του καφεστιατορίου
Στο Κοινοτικό Πάρκο “Λαούδα”

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί την ψηλότερη προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Νίκο Αργυρίδη στο τηλέφωνο 22652120

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυστύπου